این پکیج منسوخ شده و بروزرسانی نمیشود. برای جایگزینی از پکیج Node webpack استفاده کنید.

NPM

برای راحتی کد نویسی و استفاده از پکیج های مختلف NPM میتوانید در فایل معرف هر قالب پکیج های مد نظر را معرفی کنید. فرم-ورک به صورت خودکار پکیج ها را دانلود وبعد از کامپایل و در یک فایل در صفحه بارگذاری خواهد کرد

برای استفاده از این قابلیت نیاز هست تا پکیج Webpack را برای کامپایل فایل ها در کنار پکیج اصلی استفاده کنید .

برای اطلاعات بیشتر به صفحه ی Webpack مراجعه کنید

نمونه معرفی پکیج ها در فایل معرف قالب

{"type":"package", "name":"bootstrap", "version": "^3.3.7"}
{"type":"package", "name":"jquery", "version": "^3.0.0"}
برای اطلاعات بیشتر به صفحه ی قالب مراجعه کنید